Tillbehör

Fuktsystem Humidix 1

Övervakning av avfuktningsprocesser på distans

 

Humidix 1 är ett kontrollsystem för effektiv övervakning av avfuktnings- och torkprocesser. Systemet är framtaget i samarbete med landets ledande företag inom fukt och skadereglering.

Humidix ger användaren möjlighet att ifrån sin egen dator, komma åt och avläsa RF- och temperaturvärden i diagram eller tabellform, i realtid från vilken dator som helst, bara den är uppkopplad mot internet och har Humidixklienten installerad. Det går även att styra systemet från datorn vilket gör att man kan påverka klimatet/avfuktningsförloppet utan att vara på plats.

Systemet består av en huvudenhet, som har ett inbyggt modem för gprs-sändingar, och separata givare. Givaren placeras i utrymmet för avfuktning och sänder kontinuerligt information om torkningsprocessen till huvudenheten, som i sin tur överför informationen till extern server för analys och dokumentation. De smidiga fukt- & temperaturgivarna kan användas för RF-mätning i luft men kan också gjutas in i betong för övervakning under avfuktnings- och byggnadsprocesser. Upp till 16 givare kan anslutas till en huvudenhet.

Till systemet går det att ansluta ett relä. Om mätvärdena överstiger eller underskrider gränsvärden kan systemet starta eller stänga av en fläkt och öka eller sänka temperaturen för att skapa bästa möjliga torkningsförhållande.

För dig som arbetar inom läckagesökning, klimatövervakning, avfuktning och skadereglering är Humidix-systemet ett perfekt hjälpmedel. Humidex är tidseffektivt och kostnadsbesparande då övervakning kan styras externt via dator, vilket minskar antalet besök ute hos kund.

 

Humidix Tillbehör Prislista

 

 

Kontakta oss gärna på telefon 040-414770 så berättar vi mera