Skandiluft AB har olika typer och storlek på avfuktare för uthyrning. Hyresparken
består främst av sorptionsavfuktare, allt från modell DR-010B till R-61R. 
Kontakt oss gärna för mera information
info@skandiluft.se eller via telefon: 040-41 47 70
.