Rotorer

 

Till alla avfuktare från DST använder vi på DST SSCR-rotor från japanska Seibu Giken.
I Seibu Gikens SSCR-rotor är det adsorberande materialet, sililca-gel, kemiskt bundet till rotorstrukturen. Detta innebär att inget damm förs över i torrluften från rotorn. Rotorn är tvättbar vilket ger en lång livslängd. Detta är speciellt viktigt för rotorer som arbetar med luft som innehåller stora föroreningar.

Tester utförda på det välrenommerade Frauenhofer Institutet visar att inget damm förs med i torrluften när man använder sig av en Seibu Giken rotor. Tester utförda på DST-avfuktare placerade på avloppsreningsverk har klarlagt att rotorn även är bakteriostatisk.

Seibu Giken var det första företaget som tillverkade silicagel rotorer och är fortfarande världsledande inom denna teknologi. Rotorn tillverkas av folier där vartannat lager är plant och vartannat vellat. Materialet i rotorn är silikat, kemiskt bundet till oorganisk fibervävnad. Ett flertal luftkanaler går parallellt med axeln genom rotorstrukturen. Den stora inre arean tillsammans med SSCR-silikatets speciella mikrostruktur garanterar maximal fuktöverföring mellan luft och rotormaterial och ger därigenom rotorn mycket hög kapacitet att adsorbera vattenånga.
Rotorn är den viktigaste delen av avfuktaren. Det är rotorn som bestämmer kapaciteten och livslängden för avfuktaraggregatet. De viktigaste faktorerna när de gäller att välja rotor är följande:

1. Det torkande materialet
När sorptionsrotorn uppfanns på 50-talet, användes litiumklorid- salt som torkande material. Litiumklorid absorberar fukt genom en kemisk reaktion. Nackdelen med salt impregnerat i rotorn var att den inte tål hög fuktighet i luften. Hög mättnad av fukt i luften gör att saltet bitvis lämnar rotorn och därmed sänks rotorns kapacitet och orsakar korrosion i avfuktaren.
Idag används i större utsräckning silica gel i rotorerna. Silica gel adsorberar fukten på så vis att vattenmolekylerna fastnar i rotorns silica gel. Fördelarna är att rotorn då tål mycket höga luftfuktigheter. Om silica gel-materialet är kemiskt bundet till rotorn har den en mycket lång livstid. Efter 10 års drift avfuktar Seibu Gikens rotor fortfarande med 90 procent av den ursprungliga kapaciteten.

2. Kommer det damm och partiklar från rotorn?
Både litium klorid och silica gel rotorer som innehåller löst upptorkande material, ger i från sig damm och partiklar i torrluften. Detta kan både orsaka skador på material som skall torkas och rotorns kapacitet minskas. Endast rotorer med kemiskt bundet silica gel kan garantera att inga partiklar lämnar rotorn.

3. Rengöring av rotorn
Om rotorn förorenas genom luften av t.ex. oljegaser, är det viktigt att rotorn lätt kan rengöras. SSCR rotorn rengör man själv med diskmedel i vatten. Detta sparar både tid och pengar, samt garanterar rotorn en lång livstid.

4. Bakterietillväxt
Tester utförda på silica gel rotorer i vattenreningsverk, visar att ingen bakterietillväxt uppstår på rotorn. Detta beror till stor del på den höga temperaturen (mer än 120°C) i regenereringsluften och på den låga relativa fuktigheten i torrluften.


 

SSCR-rotorn från Seibu Giken

Alla avfuktare från DST använder sig av en SSCR-rotor från japanska Seibu Giken.
I Seibu Gikens SSCR-rotor är det adsorberande materialet sililca-gel kemiskt bundet till rotorstrukturen. Detta innebär att inget damm förs över i torrluften från rotorn. Efter 10 års drift avfuktar de flesta av Seibu Gikens rotor fortfarande med 90% av den ursprungliga kapaciteten. Rotorn är tvättbar vilket ger en lång livslängd. Detta är speciellt viktigt för rotorer som arbetar med luft som innehåller stora föroreningar.


SSCR-H eliminierar och avlivar bakterier

DST erbjuder en unik avfuktningsrotor, speciellt utvecklad för att kontrollera inomhusklimatet i mat-, konfektyr- och läkemedelsindustrin.
SSCR-H kan installeras i en ny eller existerande rotorenhet från Seibu Giken DST.

SSCR-H är bakteriostatisk och hygienisk. Rotorn inte bara eliminerar bakterier utan stoppar även uppkomst av nya bakterier.

Rotorn blev testad av Japan Food Research Laboratories år 2001, med mycket goda resultat.

Kontakta Skandiluft för mer information.


SSCR-CI 100 % siliconfri

Den unika SSCR-CI rotorn är en 100 % silikonfri sorptionsrotor som också avfuktar med bibehållen kapacitet. Utvecklad för bilindustrin, läkemedelsindustrin och andra miljöer som kräver en inomhusluft som är fullständigt silikonfri.Tack vare grundlig forskning, har Seibu Giken lyckats att ta fram den första 100% silikonfria rotorn på marknaden. SSCR-CI finns endast att tillgå från representanter för Seibu Giken DST. . SSCR-CI kan också användas för att ersätta existerande avfuktningsrotorer

Kontakta Skandiluft för mer information


SZCR
Zeolitrotor

Zeolitrotorn från Seibu Giken är utvecklad för avfuktning vid mycket låga daggpunkter.

Kontakta Skandiluft för mer information.


Hämta produktblad DST rotorer