Applikationer

 


Fukt på fel ställe kan orsaka allt från mögelproblem till skador på produkter och byggnader, eller minska effektiviteten i en produktion. 
Skandiluft har avfuktare som utvecklats för allt från ishallar, museum, kraftverk och krypgrundsinstallationer upp till kundanpassade avfuktaraggregat för industriellt bruk. Skandiluft erbjuder också 4 unika adsorptionsrotorer för olika applikationer, se vår sida om olika rotorer!

Vill du ha mer information, eller få offert för att lösa ett specifikt fuktproblem, kontakta oss gärna. (kontaktuppgifter finner ni längst ner på sidan)

Byggavfukting

Försvaret

Ishallar

Kraftstationer

Läkemedel

Mat & konfektyr                                                   

Museum

Poolrum

Sanering

Shipping

Torkrum

Torrluftlager

Krypgrunder och Vindsutrymmen

Vindsutrymmen 

Krypgrunder
 

Mera information om avfuktning och luftrening finner du på www.skandiluft.se

Kontakta oss gärna på  info@skandiluft.se eller telefon 040-414770 så berättar vi mera