Miljö

 


Vi vet att miljön är viktig för oss alla. Därför är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt, i syfte att öka insatserna för bevarandet av vår miljö och därmed reducera miljöpåverkande aktiviteter så mycket som möjligt.

 

  • Miljön är vår viktigaste tillgång.

 

  • Sedan många år satsar vi medvetet på att utveckla vårt miljöarbete.

 

  • Miljöarbetet angår oss alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.

 

  • Våra avfuktare är energieffektiva och vissa av modellerna är utrustade med värmeåtervinning för att ytterligare bidra till att minska energiförbrukningen