Rotorer

 

Alla DSTs avfuktare är utrustade med D-MAX rotorn från japanska företaget Seibu Giken Co. I Seibu Gikens rotor är det adsorberande materialet silica gel, kemiskt bundet till rotorstrukturen. Detta innebär att inget damm förs över i torrluften från rotorn. Rotorn är tvättbar vilket ger en lång livslängd. Detta är speciellt viktigt för rotorer som arbetar med luft som innehåller stora föroreningar.

 

Tester utförda på det välrenommerade Frauenhofer Institutet visar att inget damm förs med i torrluften när man använder sig av en Seibu Giken rotor. Tester utförda på DST-avfuktare placerade på avloppsreningsverk har klarlagt att rotorn även är bakteriostatisk.

Seibu Giken var det första företaget som tillverkade silicagel rotorer och är fortfarande världsledande inom denna teknologi. Rotorn tillverkas av folier där vartannat lager är plant och vartannat vellat. Materialet i rotorn är silikat, kemiskt bundet till oorganisk fibervävnad. Ett flertal luftkanaler går parallellt med axeln genom rotorstrukturen. Den stora inre arean tillsammans med SSCR-silikatets speciella mikrostruktur garanterar maximal fuktöverföring mellan luft och rotormaterial och ger därigenom rotorn mycket hög kapacitet att adsorbera vattenånga.

 


Rotorn är den viktigaste delen av avfuktaren. Det är rotorn som bestämmer kapaciteten och livslängden för avfuktaraggregatet. De viktigaste faktorerna när de gäller att välja rotor är följande:

1. Det torkande materialet
När sorptionsrotorn uppfanns på 50-talet, användes litiumklorid- salt som torkande material. Litiumklorid absorberar fukt genom en kemisk reaktion. Nackdelen med salt impregnerat i rotorn var att den inte tål hög fuktighet i luften. Hög mättnad av fukt i luften gör att saltet bitvis lämnar rotorn och därmed sänks rotorns kapacitet och orsakar korrosion i avfuktaren.

Idag används i större utsräckning silica gel i rotorerna. Silica gel adsorberar fukten på så vis att vattenmolekylerna fastnar i rotorns silica gel. Fördelarna är att rotorn då tål mycket höga luftfuktigheter. Om silica gel-materialet är kemiskt bundet till rotorn har den en mycket lång livstid. Efter 10 års drift avfuktar Seibu Gikens rotor fortfarande med 90 procent av den ursprungliga kapaciteten.

2. Kommer det damm och partiklar från rotorn?
Både litium klorid och silica gel rotorer som innehåller löst upptorkande material, ger i från sig damm och partiklar i torrluften. Detta kan både orsaka skador på material som skall torkas och rotorns kapacitet minskas. Endast rotorer med kemiskt bundet silica gel kan garantera att inga partiklar lämnar rotorn.

3. Rengöring av rotorn
Om rotorn förorenas genom luften av t.ex. oljegaser, är det viktigt att rotorn lätt kan rengöras. SSCR rotorn rengör man själv med diskmedel i vatten. Detta sparar både tid och pengar, samt garanterar rotorn en lång livstid.

4. Bakterietillväxt
Tester utförda på silica gel rotorer i vattenreningsverk, visar att ingen bakterietillväxt uppstår på rotorn. Detta beror till stor del på den höga temperaturen (mer än 120°C) i regenereringsluften och på den låga relativa fuktigheten i torrluften.


 

D-MAX

D-MAX är den nya generationens silica gel rotor från Seibu Giken Co. D-MAX är en vidareutveckling av SSCR-U som gjort sig känd världen över som en mycket pålitlig avfuktningsrotor. Även D-MAX är tvättbar och inget damm släpps ut med torrluften. D-MAX är även bakteriostatisk och “fungistatisk”, dvs det kan ej växa svamp eller bakterier på rotorns yta.


D-MAX CI, 100% silikonfri

Den unika D-MAX CI rotorn är en 100% silikonfri sorptionsrotor. CI-rotorn är utvecklad främst för bilindustrin, läkemedelsindustrin och andra miljöer som kräver en inomhusluft som är fullständigt silikonfri. Tack vare grundlig forskning, har Seibu Giken lyckats att ta fram den första 100% silikonfria rotorn på marknaden. D-MAX CI finns endast att tillgå från representanter för Seibu Giken DST.


D-MAX H

D-MAX H är en en unik avfuktningsrotor som är bakteriostatisk och hygienisk. H-rotorn är speciellt utvecklad för att kontrollera inomhusklimatet i livsmedels -, konfektyr- och läkemedelsindustrin. D-MAX H både eliminerar bakterier och förhindrar vidare uppkomst av nya bakterier. D-MAX H kan installeras i en ny eller existerande rotorenhet från Seibu Giken DST. Rotorn blev testad av Japan Food Research Laboratories år 2001, med mycket goda resultat.


DLR ZEOLITEROTOR

Zeolite rotorn från Seibu Giken är utvecklad för avfuktning vid mycket låga daggpunkter, t.ex. vid tillverkning av litiumbatterier. DLR är en sorptionsrotor med hög avfuktningskapacitet.


 

Hämta produktblad DST rotorer