Miljö

 


Vi vet att miljön är viktig för oss alla. Därför är det oerhört viktigt att vi alla hjälps åt, i syfte att öka insatserna för bevarandet av vår miljö och därmed reducera miljöpåverkande aktiviteter så mycket som möjligt.

 

  • Miljön är vår viktigaste tillgång.

 

  • Sedan många år satsar vi medvetet på att utveckla vårt miljöarbete.

 

  • Miljöarbetet angår oss alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.

 

  • Våra avfuktare är energieffektiva och vissa av modellerna är utrustade med värmeåtervinning för att ytterligare bidra till att minska energiförbrukningen

 

 

Här kan ni läsa mer om hur ni kan spara energi med hjälp av DSTs PLC-styrning samt hygrostater.