Applikationer

 


Fukt på fel ställe kan orsaka allt från mögelproblem till skador på produkter och byggnader, eller minska effektiviteten i en produktion. 
Skandiluft har avfuktare som utvecklats för allt från ishallar, museum, kraftverk och krypgrundsinstallationer upp till kundanpassade avfuktaraggregat för industriellt bruk. Skandiluft erbjuder också 4 unika adsorptionsrotorer för olika applikationer, se vår sida om olika rotorer!

Vill du ha mer information, eller få offert för att lösa ett specifikt fuktproblem, kontakta oss gärna. (kontaktuppgifter finner ni längst ner på sidan)

Broar

Försvaret

Ishallar och curlinghallar

Jästproduktion

Konfektyr

Köttprodukter                                              

Kraftstationer och vindkraftverk

Krypgrunder

Kyllager och fryslager

Läkemedelstillverkning

Litiumbatterier

Livsmedelsindustrin

Museum och arkiv

Plasthallar

Plastindustrin

Shipping

Torrluftslager

Trävarulager

Vattenskadesanering

Vattenverk och pumpstationer

Vindar

Ytbehandling

 

Mera information om avfuktning och luftrening finner du på www.skandiluft.se

Kontakta oss gärna på  info@skandiluft.se eller telefon 040-414770 så berättar vi mera