Service

 


För en kostnadseffektiv och driftssäker avfuktning
 

En av de viktigaste aspekterna för en avfuktare är driftssäkerheten. Om en avfuktare

står stilla så kan det få väldigt stora konsekvenser på den miljö där vi tar torkar luften men även på själva avfuktaren.

Därför tillhandahåller Skandiluft en service på avfuktare som ökar driftsäkerheten och förlänger livslängden på din avfuktare.
 

Från akutservice till schemalagt underhåll

Skandilufts avfuktarservice är uppdelat i två nivåer som kan anpassas

efter din verksamhets behov. Med egen servicebil täcker vi större

delen av södra Sverige.

1. Service utan avtal

2. Serviceavtal
 

Auktoriserad serviceverkstad i Lomma

Skandiluft tillhandahåller reservdelar och utför idag service på alla på marknaden förekommande avfuktare. Skandiluft AB är exklusiva återförsäljare och serviceansvariga  för Seibu Giken DST avfuktare i Skåne, Småland samt Blekinge.
 

SkandiluftHyr-köpfunktion och finansiell leasing

Skall du äga, hyra eller leasa? Genom Skandiluft har din verksamhet tillgång till alternativa lösningar som helt anpassas efter

din verksamhets behov. Vi kan även erbjuda sk funktionshyra vilket även inkluderar servicekostnaden
 

Ekonomi och hållbara lösningar

Moderna och behovsanpassade lösningar genererar allt som oftast

de bästa ekonomiska resultaten. Kontakta Skandiluft för ett förslag på avfuktare och alternativa servicefunktioner. Det lönar sig i längden!

Mer information om Skandiluft  finner du på

www.skandiluft.se. Kontakt oss gärna för mera information

info@skandiluft.se eller via telefon: 040-41 66 20.

Hjärtligt välkommen till en bättre och avfuktad miljö!