Finansiering

 


Finansiell hyra och leasing

för en ökad handlingsfrihet inom din organisation

Skandiluft  Hyr-köp är en finansiell funktion som alternativ till rena investeringar. Med Skandiluft Hyr-köp behåller din verksamhet sina likvida medel och belastar inte investeringsbudgeten. Kostnaden kan fördelas per månad, kvartal, halvår och helår samt är fullt avdragsgill i resultaträkningen.

 

Varför välja Skandiluft Hyr-köp finansiering?

Vanligtvis väljs finansiering för att undvika att belasta investeringsbudget och samtidigt fördela kostnaden för köpet över tiden.

Flexibelt och enkelt

Du behåller dina likvida medel

Underlättar driftsbudgeteringen

Behåller din handlingsfrihet

 

Hur fördelas kostnaden för köpet?

Du kan välja att dela upp din betalning per månad, kvartal, halvår eller helårsvis. Du kan även välja att ta en del av köpet på sk. Första förhöjd hyra och därigenom få en lägre månadskostnad.
Du kan också välja med eller utan restvärde. Om inget annat anges är restvärdet 100 SEK.

 

Hur lång är kontraktstiden?

Skandiluft  Hyr-köp Finansiering förläggs med 12, 24, 36, 48 eller 60 månaders kontrakt.

 

När ska fakturor vid finansierade köp betalas?

Betalning av fakturor på Skandiluft Hyr-köpsavtal sker i förskott eller i efterskott mot den betalningsplan som är bestämd i kontraktet.

 

Kan man avsluta kontrakt innan kontraktstidens utgång?

Ja. Skandiluft Hyr-köpskontrakt kan köpas ut till resterande värde när som helst under kontraktstiden.

 

Vem finansierar köpet?

Vid Skandiluft Hyr-köp Finansiering tecknas avtal och kontrakt via Siemens Finans AB.
Kontakta Skandiluft AB för mer information om Skandiluft Hyr-köp Finansiering så sammanställer vi kostnadsfritt en finansieringskalkyl baserade på dina investeringsbehov.

Skandiluft AB och Siemens Finans AB förbehåller sig rätten att genomföra kreditkontroll vid varje enskild kontraktsförfrågan.