Luftrening

 Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa. Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler. Närhet gynnar spridningen av bakterier och virus. Genom vår urbanisering blir uteluften allt mer förorenad. I tät bebyggelse får odörer allt större påverkan på vår trivsel. För att minska denna skadliga inverkan har stora forskningsprojekt genomförts för att förbättra vår renluftsteknik.

Våra metoder, att rena luft, är utvecklade för att ge en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Vi använder oss av beprövad filtrering, UV-ljus för virusbekämpning, jonisering mot odörer och elektrostatisk filterteknik mot dammpartiklar och radon. Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa
metoder en mycket effektiv rening.


Vi arbetar ständigt med produktutveckling, som ett led i vår strävan att tillgodose marknaden med effektiva lösningar.

I produktsortimentet finner Ni luftreningsutrustning avsedda för:

- Rumsenheter i privat och offentlig miljö
- Integrerade system i central ventilation
- Bygg och brandsanering
- Uppbyggnad av rökrum i offentlig miljö
 

Description: luftreningsutrustning

 

Kontor

Motverkar känslan av "torr luft". Skapar en frisk inomhusluft fri från partiklar, damm & lukter.

 

Description: sanera röklukt

 

Rökpelare och rökrum

Avdela endast en del av ett rum eller yta för rökning utan rök- och luktspridning som stör ickerökarna. Förhindrar passiv rökning.

             

Description: soprumslukt

 

Soprum

Ersätt kylda soprum utan lukt- eller bakteriespridning.

 

Description: luftrening

 

Offentliga miljöer

Rökfria ytor, sanera hotellrum efter djur, tobaksrök och dålig luft.

             

Description: http://www.renluftsteknik.se/upload/images/Omraden/Omr_05.png

 

Sanering

Sanerar efter brandrök, diesellukter, mögel etc. Fräschar upp och tar bort lukter i lägenheter & villor efter avflyttning.

 

Description: http://www.renluftsteknik.se/upload/images/Omraden/Omr_06.png

 

Livsmedelsindustri

Förhindrar bakterie- och mögeltillväxt i produktionslokaler. Tar bort organiska lukter.

             

Description: http://www.renluftsteknik.se/upload/images/Omraden/Omr_07.png

 

Skolor & Daghem

Motverkar virus och bakterie-spridning bland barn, förhindrar mögel och allergener.

 

Description: http://www.renluftsteknik.se/upload/images/Omraden/Omr_08.png

 

Process- & Tillverkningsindustri

Stoppar luktutsläpp, partiklar i luften etc.

             

Description: http://www.renluftsteknik.se/upload/images/Omraden/Omr_09.png

 

Renrum till klass 100

       

Produkter:

 

OxyClean

OxySan 100

OxySan 200

OxySan 400

OxySan 2000

PelaRen